Cartref / Home

Yr Ysgol Ecor Wyddfa Llawlyfr/Handbook

 

 

Ysgol Brynrefail
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AD

Ffn: 01286 672381 :Telephone
Ffacs: 01286 672066 :Fax
E-bost : swyddfa@brynrefail.gwynedd.sch.uk : E-mail

Prifathro: Mr Eifion Jones B.Sc. :Headteacher

Cadeirydd Llywodraethwyr: Mrs Ann Pritchard Jones :Chairman of the Governors

Ysgol gyfun gymunedol ddwyieithog ar gyfer disgyblion oedran 11- 18
The school is a bilingual community comprehensive for pupils aged 11 - 18

 

Y byd in disgyblion a disgyblion in byd

The world for our pupils and pupils for our world